என்னைப் பற்றி....

My photo
Salem, Tamil Nadu, India
சொல்கிறேன்..

01 February, 2017

லாஜிக் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கும் புத்தகம்

"இதுலே ஒரு லாஜிக்கும் இல்லையே?!" என்று பல சமயங்களில் ஆதங்கப்படுகின்றோம். ஆனால் லாஜிக் என்பதன் நுணுக்கமான பொருள் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்?

அதை "அளவையியல் அல்லது தருக்கவியல்" அதாவது 'லாஜிக்'  என்ற இந்தப் புத்தகம் தெளிவாக விளக்குகிறது. பகுத்தறிவு, அனுமானம், ஒப்புமை ஆகியன 'லாஜிக்' என்ற பெரும் சொல்லுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகிறது. லாஜிக் நமது அறிவின் ஆழத்தை அளக்க உதவுகிறது என்றால் மிகையாகாது. 

 • Logical thinking is very important tool in our human life which helps us to find out what is right and what is wrong. 
 • This book coached in simple tamil language explains in details about the concepts of logic. 
 • Written by the celebrated author Mr. P.R.Jayarajan in most interesting way covering the major concepts of logic ie. deduction and induction. 
 • The concepts of 'Fallacy' and 'Anology' also explained. 
 • Neatly printed with diagrammes and elegantly bound. 
 • Affordable Price. 
 • Well.. What else you need? 
 • Just click and place our order. 
 • Pay for it and enjoy the reading. 
 • Experience the logical analysis.


அருமையான இப்புத்தகத்தை ஸ்ரீ பதி ராஜன் பப்ளிஷர்ஸ் பதிப்பகம் வெளியீட்டு உள்ளது. ஆன்லைன்-ல் வாங்க பின்வரும் இணைப்பின் மீது சொடுக்குக. விலை ரூ.55/- கூரியர் செலவு ரூ.40/-

www.shripathirajanpublishers.in 
https://www.flipkart.com/logic/p/itmeft5yrm28gcrr?pid=RBKEFFZ9Z63ZMWMD
http://www.amazon.in/dp/B01M3TBUNG
http://www.paytm.com
http://www.kraftly.com
23 January, 2017

ஜல்லிக்கட்டு சட்டம்

ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டம்
The following Ordinance which was promulgated by the Governor  on the 
21st January 2017 is hereby published for general information

TAMIL NADU ORDINANCE No. 1 OF 2017

An Ordinance to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
so as to preserve the cultural heritage of the State of Tamil Nadu and
to ensure the survival and wellbeing of the Native breed of bulls.

WHEREAS Whereas the Legislative Assembly of the State is
not in session and the Governor of Tamil Nadu is satisfied that
that circumstances exist which render it necessary for him to
take immediate action for the purpose hereinafter appearing;

AND WHEREAS instructions of the President have been
obtained in pursuance of the proviso to clause (1) of
Article 213 of the Constitution;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by clause
(1) of Article 213 of the Constitution, the Governor hereby
promulgates the following Ordinance;-

1. (1) This Ordinance may be called the Prevention of cruelty
to Animals (Tamil Nadu Amendment) Ordinance, 2017

(2) It shall come into force at once


2. In section 2 of the Prevention of Cruelty to Animals Act,1960
(hereinafter referred to as the principal Act), after clause (d),
the following clause shall be inserted, namely:-

"(dd) "Jallikattu" means an event involving bulls conducted with a view
to follow tradition and culture on such days from the months of
January to May of a calendar year and in such places, as may be
notified by the State Government, and includes "manjuviratu",
"vadamadu" and erudhuvidumvizha."

3. Section 3 of the principal Act shall be re-numbered as
sub-section (1) of that section and after sub-section (1)
as so re-numbered, the following sub-section shall be added, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),
conduct of "Jallikattu', subject to such rules and regulations
as may be framed by the State Government, shall be permitted."

4. In section 11 of the principal Act, in sub-section (3),
after clause (e), 

The following clause shall be added, namely:-

"(f) the conduct of ‘Jallikattu' with a view to follow
and promote tradition and culture and ensure preservation
of native breed of bulls as also their safety, security and wellbeing."

5. The following proviso shall be added to section 22 of the
principal Act, namely:-

"Provided that nothing contained in this section
shall apply to conduct of “Jallikattu".

6. In section 27 of the principal Act, after clause (b),
the following clause shall be added, namely:-

(c) the conduct of Jallikattu' with a view to follow
and promote tradition and culture and ensure survival
and continuance of native breeds of bulls.”

7. After section 28 of the principal Act, the following
section shall be inserted, namely:-


28-A, Saving in respect of Jallikattu - Nothing contained in this Act
shal apply to ‘Jallikattu’ conducted to follow and promote
tradition and culture and such conduct of Jallikattu shall not
be an offence under this Act.”


CH. VIDYASAGAR RAO,
Governor of Tamil Nadu.
21st January 2017.


Explanatory Statement

The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (Central Act 59
of 1960) was enacted to prevent the infliction of unnecessary
cruelty and suffering on animals. The Act also recognises
the need to exempt the application of its provisions in certain 
circumstances. The Supreme Court of India, in its judgment 
in Animal Welfare Board of India Vs. A Nagaraja
(Civil Appeal No. 5387 of 2014) has found
that the conduct of Jallikattu' is violative of the provisions of the
Central Act 59 of 1960, particularly, sections 3, 11 and 22 of that Act.

Considering the vital role played by the event of ‘Jallikattu’
in preserving and promoting tradition and culture among people in
large parts of the State of Tamil Nadu and also considering the
vital role of ‘Jallikattu’ in ensuring survival and continuance of
native breeds of bulls, the Government of Tamil Nadu have decided
to exempt the conduct of ‘Jallikattu’ from the provisions of the said
Central Act 59 of 1960. Accordingly, the Government have decided
to amend the said central Act 59 of 1960 in its application to the
State of Tamil Nadu.

The Ordinance seeks to give effect to the above decision

(By order of the Governor)


S.S. POOVALINGAM,
Secretary to Government-in-charge Law Department.

உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் - புத்தகம்


உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் - புத்தகம்
விலை ரூ.230/-

Civil Procedure Code by Author P.R.Jayarajan, M.L., M.B.A., P.G.D.A.D.R.,
Published by Shri Pathi Rajan Publishers
Tenth Edition, 2015
Hardcover Book

உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் - 

1. அறிமுகம் 
2. உரிமையியல் நீதிமன்றங்களின் அதிகாரவரம்பு 
3. உரிமையியல் தன்மை கொண்ட வழக்குகள் 
4. வழக்கை நிறுத்தி வைத்தல் (ரெஸ் சப்ஜூடைஸ்) 
5. முன்தீர்ப்பு தடைக் கோட்பாடு (ரெஸ்ஜூடிகேட்டா) 
6. அயல்நாட்டு தீர்ப்பு 
7. வழக்கு தொடர வேண்டிய இடம் 
8. வழக்கினை நிறுவுதல் 
9. தரப்பினர்களை மற்றும் வழக்கிற்கான காரணங்களை கூட்டுவது 
10. பிரதிநிதித்துவ வழக்கு 
11. வாதுரை 
12. வழக்குரை (பிளைண்ட்) 
13. எதிர் வழக்குரை (ரிட்டன் ஸ்டேட்மென்ட்) 
14. அழைப்பாணை 
15. எதிரிடை வாதமும் எதிர் பாத்தியமும் 
16. வாதுரையின் திருத்தம் 
17. வழக்கெழு வினா 
18. உரிமையியல் வழக்கொன்றின் பல்வேறு படிநிலைகள் 
19. ஒருதலைப்பட்ச தீர்ப்பாணை 
20. சில பதங்களுக்கான வரையறைகள் 
21. ஆணையர் (கமிசனர்) 
22. உடைமைக்காப்பாளர் (ரிஸிவர்) 
23. தீர்ப்புக்கு முன் கைது செய்தல் 
24. தீர்ப்புக்கு முன் ஜப்தி செய்தல் 
25. தற்காலிக உறுத்துக்கட்டளை (டெம்பராரி இஞ்சங்க்சன்) 
26. அரசுக்கு எதிரான வழக்குகள் 
27. கூட்டு நிறுவனங்கள் வழக்குகள் 
28. இளவர் மற்றும் பித்து நிலையர் வழக்குகள் 
29. ஏழ்மை நிலையர் வழக்குகள் 
30. இடைப்பாத்திய வழக்குகள் 
31. சுருக்க நடைமுறை (சம்மரி டிரையல்) 
32. மேல்முறையீடு 
33. முதல் மேல்முறையீடு 
34. இரண்டாம் மேல்முறையீடு 
35. உத்தரவுகளை எதிர்த்து மேல்முறையீடு 
36. மேற்கோள் விசாரணை 
37. மறுஆய்வு 
38. சீராய்வு 
39. நிறைவேற்றுதல் 
40. மீட்டளிப்பு 
41. ஆணையுறுதியாவணம் 
42. வழக்குகளை மாற்றுதல் 
43. முன்னெச்சரிப்பு மனு 
44. நீதிமன்றத்தின் உள்ளார்ந்த அதிகாரம். 
இவற்றுடன் காலவரையறை சட்டமும் சேர்ந்து. 

This book Civil Procedure Code in Tamil comes in its successful 10th Edition. It includes the Limitation Act also. This book is applicable for Law college exams and Civil Judge Exams in Tamil Nadu, India. Many students benefited from its previous editions and became advocates and judges. Its Author Mr. P.R.Jayarajan is well known for his lucid writing in Tamil, gave his similar treatment in this book also. The lay man can also read and understand this difficult procedural subject.

Shop online at:-

www.amazon.in
www.flipkart.com
www.shopclues.com
www.paytm.com
www.coolbuy.com
www.kraftly.com

09 January, 2017

நுகர்வோர் உரிமைகளும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டமும் - நூல்

நுகர்வோர் உரிமைகளும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டமும் - நூல்

Consumer is the KING in the market and not the seller. A consumer has several rights as against the goods he purchases and the services he avails for consideration. There is a law to regulate those rights. An aggrieved consumer may file complaints before forums and commissions. This book explains those consumer rights and the consumer protection Act in Tamil. The Author Mr. P.R.Jayarajan has explained the consumer law with appropriate case laws. He has given various model forms to be filed before the forums. Very very useful book which serves the purpose of consumers. Affordable price at Rs. 150/-. Shipping charges Rs. 45/-

Product details

 • Paperback: 368 pages
 • Publisher: Shri Pathi Rajan Publishers; Fifth Edition edition (2012)
 • ASIN: B01MFB580W
 • Product Dimensions: 22.2 x 14.6 x 2.4 cm
 • Amazon Bestsellers Rank: #3,23,822 in Books (See Top 100 in Books)

For online purchase, please pay a visit to

  • http://www.amazon.in/dp/B01MFB580W
  • www.shopclues.com
  • www.flipkart.com
  • www.coolbuy.com
  • www.https://kraftly.com/

06 January, 2017

Family Law in India I (இந்திய குடும்ப சட்டம் I)


Family Law in India I (இந்திய குடும்ப சட்டம் I) 

(8th Edition) (Tamil) Hardcover – 2016

by P.R.Jayarajan M.L., M.B.A., P.G.D.A.D.R., Author11 November, 2015

Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2015 - Salient features

The President of India promulgated the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2015 ("the Ordinance") on October 23, 2015 amending the Arbitration and Conciliation Act, 1996 ("the Act"). The said Ordinance has come into force on the date of notification i.e. October 23, 2015.
Some of the salient features of the Ordinance:

1. Jurisdiction of Indian Courts in case of international commercial arbitration [Section 2]

In case of international commercial arbitrations, no court inferior to a High Court shall have jurisdiction.
Unless the parties agree to the contrary, provisions of Section 9 (interim measures by court), 27 (court assistance in taking evidence) and 37 (1)(a) (appeal from order granting or refusing interim measure by courts) and 37(3) will also apply to international commercial arbitration even if the place of arbitration is outside India and the arbitral award made or to be made is enforceable under Part II.
[Note: Section 37(1)(a) has been amended by the Ordinance, which now relates to appeals from order of refusal pursuant to an application under Section 8 of the Act. However, it appears that Section 2(2), as amended, intended to refer to Section 37(1)(a) as it originally stood viz. appeal from order granting or refusing interim measures by court. This issue needs some clarity.]

2. Limited scope to refuse the request to refer the dispute to arbitration [Section 8]

Once an application is made (prior to submission of first statement on substance of dispute) by party to arbitration, or any person claiming through or under him, to judicial authority to refer parties to arbitration, the judicial authority is required to refer the parties to arbitration. Only exception is where the judicial authority finds that prima facie no valid arbitration agreement exists.
Order refusing to refer the parties to arbitration is appealable under Section 37.

3. Grant of interim measures by the court to be followed by commencement of arbitration proceedings [Section 9]

Where any order for interim protection has been passed by a court prior to the commencement of the arbitration proceedings, the arbitration proceedings have to commence within a period of 90 (ninety) days from the date of such order or such further time as the court may determine.

Scope for court to entertain application for interim reliefs during arbitration:

Once the arbitral tribunal has been constituted, court shall not entertain an application for interim measure unless the court finds that having regard to circumstances, the remedy provided under Section 17 (interim measures before the arbitral tribunal) may not be efficacious.

4. Appointment of Arbitrator [Section 11]

The authority to appoint arbitrator is now of the Supreme Court, in case of international commercial arbitration, and that of the High Court/s in case of other arbitrations, instead of respective Chief Justices.

Time for disposal of application:

An application for appointment of arbitrator is to be disposed as expeditiously as possible and endeavor is to be made to dispose of the matter within a period of 60 (sixty) days from the date of service of notice to the opposite party.

Scope of Inquiry:

The court's scope of inquiry under Section 11 has been confined to examination of the existence of an arbitration agreement.

Finality of Appointment:

No appeal (including a Letters Patent Appeal) shall lie against a decision of the court under Section 11.

5. Disclosures of interest by Arbitrator/ ineligibility to act [Section 12]

An obligation has been cast upon the prospective arbitrator to make an express disclosure on (a) circumstances which are likely to give rise to justifiable doubts regarding his independence or impartiality; or (b) grounds which may affect his ability to complete the arbitration within 12 (twelve) months. Fifth Schedule to the Ordinance contains detailed list as to what would give rise to doubts about independence or impartiality.

6. Absolute grounds of ineligibility to act as arbitrator [Section 12]

Seventh Schedule to the Ordinance lists the circumstances in which a person would be ineligible to act as arbitrator despite any prior contract to contrary. Parties can, however, waive the said provisions relating to ineligibility by express agreement in writing after the disputes have arisen.

Applicability to pending arbitrations:

This provision shall not apply to cases where an arbitrator has already been appointed on or before commencement of the Ordinance.

7. Enforceability and scope of Interim measures by the arbitral tribunal [Section 17]

The powers of arbitral tribunal to grant interim measures are similar to those of the court under Section 9 of the Act.

Enforceability:

The interim orders passed by arbitral tribunal are enforceable under the Code of Civil Procedure (CPC) as if it were an order of the Court.

8. Rules applicable to substance of dispute [Section 28]

The arbitral tribunal is to take into account the terms of the contract and trade usages applicable to the transaction while deciding and making an award.

9. Time bound disposal of arbitrations [Section 29A / Section 24]

Day to day hearings:

The Arbitral Tribunal is required, as far as possible, to hold day to day hearings for evidence or oral arguments and not grant adjournment without sufficient cause.
The arbitral tribunal is to make the award within 12 (twelve) months from the date the arbitral tribunal receives notice in writing of its appointment. The parties may, by consent, extend the aforesaid period by 6 (six) months. If the award is not made within the aforesaid period (viz. 18 months), then the mandate of arbitrator shall terminate unless, the court extends the period, prior to or after expiry of the aforesaid period on an application by a party.

10. Fast track procedure [Section 29B]

The parties may, prior to or at the time of appointment of the arbitral tribunal, agree to a fast track procedure where the arbitral tribunal shall consist of a sole arbitrator who shall decide the dispute on basis of written pleadings, documents and submissions filed by the parties without any oral hearing (oral hearing may be held if all parties request or arbitral tribunal considers it necessary). The award is to be made within a period of 6 (six) months.

11. Rate of interest, when Award is silent [Section 31]

An amount awarded by the arbitral tribunal will, unless otherwise specified by the arbitral tribunal, carry interest at 2% p.a. more than the current rate of interest, from the date of the award to the date of payment.
[Note: The rate of interest applicable in such cases, prior to the Ordinance was 18% p.a.]

12. Detailed provisions regarding computation of cost [Section 31A]

New section is inserted listing the factors to be considered whilst granting cost which include conduct of parties, whether frivolous counter claims are made, whether reasonable offer to settle dispute is refused by any party, etc.

13. Limiting Scope of "Public Policy" and time bound disposal of challenge to Award [Section 34]

The Ordinance seeks to restrict the challenge to an award on the ground of public policy only to the following:-
 1. making of an award was induced/ affected by fraud or corruption or was in violation of Section 75 or Section 81 of the Act;
 2. where an award is in conflict with the fundamental policy of Indian Law; or
 3. where an award is in conflict with the most basic notions of morality or justice.
The award can also be set aside if the court finds that the award is vitiated by patent illegality appearing on the face of the award.
Similar amendments have also been introduced in Sections 48 and 57 making the test of conflict with public policy a uniform one for domestic and foreign awards.
An application to set aside the award is to be disposed of by the court within a period of one (1) year.

14. No automatic stay on Enforcement of Award by filing challenge proceedings [Section 36]

Mere filing of an application to set aside an award under Section 34 shall not itself render the award unenforceable. Party seeking stay on operation of an award, is required to file separate application for the same. Hence, unless stayed, the award will be enforceable after expiry of period prescribed to challenge the award. The court may stay the award on similar considerations as in case of stay of a money decree.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Courtesy : DSK Legal

27 October, 2014

தமிழ் வலைப்பதிவர்கள் திருவிழா, 2014 - மதுரை


உள்ளபடியே அது திருவிழாதான் ! ஆம்... மதுரையில் தமிழ் வலைப்பதிவர்கள் திருவிழா, 2014.மூத்த பதிவர்கள், முன்னணி பதிவர்கள், பிரபல பதிவர்கள், அறிமுக பதிவர்கள் என தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் இருந்தும் பதிவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டு இத்திருவிழாவை பதிவுலக வரலாற்றில் ஓர் பெரும் விழாவாக்கி விட்டனர்.

சக பதிவர்களின் எழுத்துகளை மட்டுமே இதுகாறும் பார்த்து வாசித்துக்  கொண்டிருந்த நாம், நேற்று (26-10-2014) மதுரை, கீதா நடன கோபால நாயகி மந்திர் அரங்கத்தில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் ஒருவருக்கொருவர் முகம் பார்த்துக் கொண்டோம். அப்போது ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியை வார்த்தைகளால் சட்டென விவரிக்க முடியாது. மொட்டாக இருந்த வலைப்பூ இந்த விழாவில் விரிந்து மலர்ந்து மணம் பரப்பத் துவங்கியது.

3-ஆம் ஆண்டாக நடைபெறும் இவ்விழா காலை 9 மணி அளவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் கோலாகலமாக துவங்கியது. உணவு உலகம் வலைப்பூவின் உரிமையாளர் திரு. சங்கரலிங்கம் அவர்கள் வரவேற்புரை நல்கினார். தலைவராக பிரபல வலைப்பூவான வலைசரத்தின் (http://blogintamil.blogspot.in/) உரிமையாளர் திருமிகு சீனா அய்யா அவர்கள் தலைமை வகித்தார்.அவருடன் தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா வலைப்பூவின் உரிமையாளர் திருமிகு ரமணி அவர்கள் துணைத் தலைவராக அமர்ந்து மேடைக்கு அணி சேர்த்தார். திருமிகு மதுரை சரவணன் அவர்கள் முன்னிலை வகித்தார். நியுசிலாந்து வாழ் பதிவரும் துளசிதளம் என்ற வலைப்பூவின் உரிமையாளருமான திருமதி துளசிகோபால் அவர்கள் நியுசிலாந்திலிருந்து தனது கணவர் திருமிகு கோபால் அவர்களுடன் விழாவிற்கு வந்திருந்து விழா மேடைக்கு பெருமை சேர்த்தார். நிகழ்ச்சி துவங்க ஆரம்பித்தது. வெளியூர் பதிவர்கள்  ஒவ்வொருவராக அரங்கத்தில் நுழைந்து கொண்டிருந்தனர்.அவர்களின் வருகை அரங்கின் வரவேற்பு முகப்பில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து திண்டுகல் தனபாலன், தமிழ்வாசி பிரகாஷ் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப வலைப்பதிவர்கள் பாராட்டப்பட்டனர். இதையடுத்து திருவிழாவிற்கு வந்திருந்த பதிவர்களின் சுய அறிமுகம் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் வலைப்பூவின் பேரை வாசிக்க அதன் உரிமையாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் மேடைக்கு சென்று தங்களை அறிமுகம் செய்து கொண்டனர்.

எழுத்துகள் ஏற்கனவே அறிமுகமான பதிவர்களின் முகத்தை நேரில் கண்டு தொடர்புடைய பதிவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி. திடம்கொண்டு போராடு வலைப்பூ உரிமையாளர் திருமிகு சீனு, கோவை ஆவி, ஸ்கூல் பையன் ஆகிய பிரபல பதிவர்களை சந்தித்து மகிழ்ந்தேன்.

நிகழ்ச்சி இப்படி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டே இருந்தபோது, மதுரை என்ற பேருக்கு மீனாட்சி அம்மன் எப்படி பக்கபலமாக இருக்கின்றாரோ, அப்படி மதுரை நினைவுக்கு பாலம் போடும் ஒன்று எங்கள் அனைவருக்கும் தரப்பட்டது.நாங்கள் மகிழ்ந்தோம் என்று சொல்வதை விட, குளிர்ந்தோம் எனலாம். அது என்ன..? நீங்கள் நினைப்பது சரிதான். சுவையான ஜிகிர்தண்டா எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. விழாவிற்கும் சுவை சேர்த்தது.

சிறப்புரையாளர் பேராசிரியர் திரு. தா.கு.சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தனது உடல்நலம் காரணமாக விழாவிற்கு வர இயலவில்லை.பதிவர்கள் அறிமுகம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது.

இவ்வாறு சிந்தனைகளுக்கு விருந்தாக இத்திருவிழா சென்று கொண்டிருந்த அதே நேரம், நாவிற்கு சுவையாக மதிய உணவு தயார் என்ற அறிவிப்பையும் வெளியிட்டது. அனைவருக்கும் அறுசுவை விருந்து பரிமாறப்பட்டது.


 பிற்பகல் அமர்வில் பதிவர் திருமிகு குடந்தை சரவணன் அவர்களின் "சில நிமிட சிநேகம்" என்ற குறும்படம் வெளியிடப்பட்டது. கோவை ஆவி அவர்கள் நடித்திருந்தார். 7 நிமிடம் ஓடிய இந்தக் குறும்படம் மிகச் சிறப்பாக இருந்தது. குடந்தை சரவணன் அவர்களுக்கும், கோவை ஆவி அவர்களுக்கும், படக் குழுவினருக்கும் வாழ்த்துகள்.


 தொடர்ந்து பிரபல எழுத்தாளர் திரு இந்திரா சௌந்தர்ராஜன் அவர்கள் வருகை தந்து சிறப்புரை ஆற்றினார்.இதையடுத்து புத்தக வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. பதிவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டன. முதலில் திரு கரந்தை ஜெயக்குமார் அவர்கள்  எழுதிய "கரந்தை மாமனிதர்கள்" என்ற புத்தகமும், அடுத்து திருமதி கிரேஸ் பிரதிபா அவர்கள் எழுதிய "துளிர் விடும் விதைகள்" என்ற கவிதை நூலும், இதையடுத்து திருமதி மு.கீதா அவர்கள் எழுதிய "ஒரு கோப்பை மனிதம்" என்ற கவிதை நூலும் வெளியிடப்பட்டது.

இதை அடுத்து நான் எழுதிய "நல்லா எழுதுங்க ...! நல்லதையே எழுதுங்க...!!" என்ற நூலை ஸ்ரீ பதி ராஜன் பப்ளிஷர்ஸ் உரிமையாளரும், எனது தாயாருமான திருமதி பி.ஆர்.காஞ்சனமாலா அவர்கள் வெளியிட திருமதி துளசி கோபால் அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள்.


 


புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் நேரம் போனதே தெரியவில்லை. திருவிழா நிறைவடையும் நேரம் வந்து விட்டது. திரு திண்டுகல் தனபாலன் அவர்களின் நன்றியுரைடன் நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்தது.


பதிவர் ஒருங்கிணைப்பு பணியை திருவாளர்கள் பகவான்ஜி (ஜோக்காளி), பால கணேஷ் (மின்னல் வரிகள்), முத்து நிலவன் (வளரும் கவிதை), தமிழ் இளங்கோ (எனது எண்ணங்கள்) ஆகியோர் திறம்பட மேற்கொண்டனர்.

பதிவர் சந்திப்பு வாழ்க...! 
பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்குக ..!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...