என்னைப் பற்றி....

My photo
Salem, Tamil Nadu, India
சொல்கிறேன்..

18 May, 2018

அன்பிற்குரிய முனைவர் புலவர் வை.சங்கரலிங்கம் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் !கோடையில் வந்த மழையே; தமிழுக்கு 
கொடை தந்த புலமையே..
கோடியில் தேடினாலும் கிடைக்காத அபூர்வமே ..
மாடி வீட்டுத் தோட்டமே...
மதுரை தந்த சொக்கத் தங்கமே...
எனதன்பு சங்கர லிங்கமே...
காந்தர்வன் காலடி தடங்களை தேடி
கண்ணியம் பெற்ற முனைவரே....
சிரிக்க சிரிக்க பேசும் சிந்தையே 
சிறந்ததை உரத்துக்கூறும் விந்தையே ..
பழங்காநத்தம் வாழ் ஞானப்பழமே
பல காலம் வாழ்கவே...
உங்கள் பிறந்த நாளாம் இந்த 
உன்னத திரு நாளில்
இன்று போல் என்றும் வாழ 
என் நெஞ்சுநிறை வாழ்த்துக்கள்.
-என்றும் அன்புடன்,
பி.ஆர்.ஜெயராஜன்,
வழக்குரைஞர், 
சட்டக் கல்வியாளர் மற்றும் 
சட்ட நூலாசிரியர்.
17 May, 2018

வேந்தரின் விருந்தினர் - முனைவர் சங்கரலிங்கம் [Epi-23] (13/05/2018)


01 February, 2017

லாஜிக் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கும் புத்தகம்

"இதுலே ஒரு லாஜிக்கும் இல்லையே?!" என்று பல சமயங்களில் ஆதங்கப்படுகின்றோம். ஆனால் லாஜிக் என்பதன் நுணுக்கமான பொருள் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்?

அதை "அளவையியல் அல்லது தருக்கவியல்" அதாவது 'லாஜிக்'  என்ற இந்தப் புத்தகம் தெளிவாக விளக்குகிறது. பகுத்தறிவு, அனுமானம், ஒப்புமை ஆகியன 'லாஜிக்' என்ற பெரும் சொல்லுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகிறது. லாஜிக் நமது அறிவின் ஆழத்தை அளக்க உதவுகிறது என்றால் மிகையாகாது. 

 • Logical thinking is very important tool in our human life which helps us to find out what is right and what is wrong. 
 • This book coached in simple tamil language explains in details about the concepts of logic. 
 • Written by the celebrated author Mr. P.R.Jayarajan in most interesting way covering the major concepts of logic ie. deduction and induction. 
 • The concepts of 'Fallacy' and 'Anology' also explained. 
 • Neatly printed with diagrammes and elegantly bound. 
 • Affordable Price. 
 • Well.. What else you need? 
 • Just click and place our order. 
 • Pay for it and enjoy the reading. 
 • Experience the logical analysis.


அருமையான இப்புத்தகத்தை ஸ்ரீ பதி ராஜன் பப்ளிஷர்ஸ் பதிப்பகம் வெளியீட்டு உள்ளது. ஆன்லைன்-ல் வாங்க பின்வரும் இணைப்பின் மீது சொடுக்குக. விலை ரூ.55/- கூரியர் செலவு ரூ.40/-

www.shripathirajanpublishers.in 
https://www.flipkart.com/logic/p/itmeft5yrm28gcrr?pid=RBKEFFZ9Z63ZMWMD
http://www.amazon.in/dp/B01M3TBUNG
http://www.paytm.com
http://www.kraftly.com
23 January, 2017

ஜல்லிக்கட்டு சட்டம்

ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டம்
The following Ordinance which was promulgated by the Governor  on the 
21st January 2017 is hereby published for general information

TAMIL NADU ORDINANCE No. 1 OF 2017

An Ordinance to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
so as to preserve the cultural heritage of the State of Tamil Nadu and
to ensure the survival and wellbeing of the Native breed of bulls.

WHEREAS Whereas the Legislative Assembly of the State is
not in session and the Governor of Tamil Nadu is satisfied that
that circumstances exist which render it necessary for him to
take immediate action for the purpose hereinafter appearing;

AND WHEREAS instructions of the President have been
obtained in pursuance of the proviso to clause (1) of
Article 213 of the Constitution;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by clause
(1) of Article 213 of the Constitution, the Governor hereby
promulgates the following Ordinance;-

1. (1) This Ordinance may be called the Prevention of cruelty
to Animals (Tamil Nadu Amendment) Ordinance, 2017

(2) It shall come into force at once


2. In section 2 of the Prevention of Cruelty to Animals Act,1960
(hereinafter referred to as the principal Act), after clause (d),
the following clause shall be inserted, namely:-

"(dd) "Jallikattu" means an event involving bulls conducted with a view
to follow tradition and culture on such days from the months of
January to May of a calendar year and in such places, as may be
notified by the State Government, and includes "manjuviratu",
"vadamadu" and erudhuvidumvizha."

3. Section 3 of the principal Act shall be re-numbered as
sub-section (1) of that section and after sub-section (1)
as so re-numbered, the following sub-section shall be added, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),
conduct of "Jallikattu', subject to such rules and regulations
as may be framed by the State Government, shall be permitted."

4. In section 11 of the principal Act, in sub-section (3),
after clause (e), 

The following clause shall be added, namely:-

"(f) the conduct of ‘Jallikattu' with a view to follow
and promote tradition and culture and ensure preservation
of native breed of bulls as also their safety, security and wellbeing."

5. The following proviso shall be added to section 22 of the
principal Act, namely:-

"Provided that nothing contained in this section
shall apply to conduct of “Jallikattu".

6. In section 27 of the principal Act, after clause (b),
the following clause shall be added, namely:-

(c) the conduct of Jallikattu' with a view to follow
and promote tradition and culture and ensure survival
and continuance of native breeds of bulls.”

7. After section 28 of the principal Act, the following
section shall be inserted, namely:-


28-A, Saving in respect of Jallikattu - Nothing contained in this Act
shal apply to ‘Jallikattu’ conducted to follow and promote
tradition and culture and such conduct of Jallikattu shall not
be an offence under this Act.”


CH. VIDYASAGAR RAO,
Governor of Tamil Nadu.
21st January 2017.


Explanatory Statement

The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (Central Act 59
of 1960) was enacted to prevent the infliction of unnecessary
cruelty and suffering on animals. The Act also recognises
the need to exempt the application of its provisions in certain 
circumstances. The Supreme Court of India, in its judgment 
in Animal Welfare Board of India Vs. A Nagaraja
(Civil Appeal No. 5387 of 2014) has found
that the conduct of Jallikattu' is violative of the provisions of the
Central Act 59 of 1960, particularly, sections 3, 11 and 22 of that Act.

Considering the vital role played by the event of ‘Jallikattu’
in preserving and promoting tradition and culture among people in
large parts of the State of Tamil Nadu and also considering the
vital role of ‘Jallikattu’ in ensuring survival and continuance of
native breeds of bulls, the Government of Tamil Nadu have decided
to exempt the conduct of ‘Jallikattu’ from the provisions of the said
Central Act 59 of 1960. Accordingly, the Government have decided
to amend the said central Act 59 of 1960 in its application to the
State of Tamil Nadu.

The Ordinance seeks to give effect to the above decision

(By order of the Governor)


S.S. POOVALINGAM,
Secretary to Government-in-charge Law Department.

உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் - புத்தகம்


உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் - புத்தகம்
விலை ரூ.230/-

Civil Procedure Code by Author P.R.Jayarajan, M.L., M.B.A., P.G.D.A.D.R.,
Published by Shri Pathi Rajan Publishers
Tenth Edition, 2015
Hardcover Book

உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் - 

1. அறிமுகம் 
2. உரிமையியல் நீதிமன்றங்களின் அதிகாரவரம்பு 
3. உரிமையியல் தன்மை கொண்ட வழக்குகள் 
4. வழக்கை நிறுத்தி வைத்தல் (ரெஸ் சப்ஜூடைஸ்) 
5. முன்தீர்ப்பு தடைக் கோட்பாடு (ரெஸ்ஜூடிகேட்டா) 
6. அயல்நாட்டு தீர்ப்பு 
7. வழக்கு தொடர வேண்டிய இடம் 
8. வழக்கினை நிறுவுதல் 
9. தரப்பினர்களை மற்றும் வழக்கிற்கான காரணங்களை கூட்டுவது 
10. பிரதிநிதித்துவ வழக்கு 
11. வாதுரை 
12. வழக்குரை (பிளைண்ட்) 
13. எதிர் வழக்குரை (ரிட்டன் ஸ்டேட்மென்ட்) 
14. அழைப்பாணை 
15. எதிரிடை வாதமும் எதிர் பாத்தியமும் 
16. வாதுரையின் திருத்தம் 
17. வழக்கெழு வினா 
18. உரிமையியல் வழக்கொன்றின் பல்வேறு படிநிலைகள் 
19. ஒருதலைப்பட்ச தீர்ப்பாணை 
20. சில பதங்களுக்கான வரையறைகள் 
21. ஆணையர் (கமிசனர்) 
22. உடைமைக்காப்பாளர் (ரிஸிவர்) 
23. தீர்ப்புக்கு முன் கைது செய்தல் 
24. தீர்ப்புக்கு முன் ஜப்தி செய்தல் 
25. தற்காலிக உறுத்துக்கட்டளை (டெம்பராரி இஞ்சங்க்சன்) 
26. அரசுக்கு எதிரான வழக்குகள் 
27. கூட்டு நிறுவனங்கள் வழக்குகள் 
28. இளவர் மற்றும் பித்து நிலையர் வழக்குகள் 
29. ஏழ்மை நிலையர் வழக்குகள் 
30. இடைப்பாத்திய வழக்குகள் 
31. சுருக்க நடைமுறை (சம்மரி டிரையல்) 
32. மேல்முறையீடு 
33. முதல் மேல்முறையீடு 
34. இரண்டாம் மேல்முறையீடு 
35. உத்தரவுகளை எதிர்த்து மேல்முறையீடு 
36. மேற்கோள் விசாரணை 
37. மறுஆய்வு 
38. சீராய்வு 
39. நிறைவேற்றுதல் 
40. மீட்டளிப்பு 
41. ஆணையுறுதியாவணம் 
42. வழக்குகளை மாற்றுதல் 
43. முன்னெச்சரிப்பு மனு 
44. நீதிமன்றத்தின் உள்ளார்ந்த அதிகாரம். 
இவற்றுடன் காலவரையறை சட்டமும் சேர்ந்து. 

This book Civil Procedure Code in Tamil comes in its successful 10th Edition. It includes the Limitation Act also. This book is applicable for Law college exams and Civil Judge Exams in Tamil Nadu, India. Many students benefited from its previous editions and became advocates and judges. Its Author Mr. P.R.Jayarajan is well known for his lucid writing in Tamil, gave his similar treatment in this book also. The lay man can also read and understand this difficult procedural subject.

Shop online at:-

www.amazon.in
www.flipkart.com
www.shopclues.com
www.paytm.com
www.coolbuy.com
www.kraftly.com

09 January, 2017

நுகர்வோர் உரிமைகளும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டமும் - நூல்

நுகர்வோர் உரிமைகளும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டமும் - நூல்

Consumer is the KING in the market and not the seller. A consumer has several rights as against the goods he purchases and the services he avails for consideration. There is a law to regulate those rights. An aggrieved consumer may file complaints before forums and commissions. This book explains those consumer rights and the consumer protection Act in Tamil. The Author Mr. P.R.Jayarajan has explained the consumer law with appropriate case laws. He has given various model forms to be filed before the forums. Very very useful book which serves the purpose of consumers. Affordable price at Rs. 150/-. Shipping charges Rs. 45/-

Product details

 • Paperback: 368 pages
 • Publisher: Shri Pathi Rajan Publishers; Fifth Edition edition (2012)
 • ASIN: B01MFB580W
 • Product Dimensions: 22.2 x 14.6 x 2.4 cm
 • Amazon Bestsellers Rank: #3,23,822 in Books (See Top 100 in Books)

For online purchase, please pay a visit to

  • http://www.amazon.in/dp/B01MFB580W
  • www.shopclues.com
  • www.flipkart.com
  • www.coolbuy.com
  • www.https://kraftly.com/

06 January, 2017

Family Law in India I (இந்திய குடும்ப சட்டம் I)


Family Law in India I (இந்திய குடும்ப சட்டம் I) 

(8th Edition) (Tamil) Hardcover – 2016

by P.R.Jayarajan M.L., M.B.A., P.G.D.A.D.R., AuthorRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...