என்னைப் பற்றி....

My photo
Salem, Tamil Nadu, India
சொல்கிறேன்..

06 December, 2008

எதுவும் எடுத்துக் கொள்ளும் விதத்தில் இருக்கிறது...

படை வீரன் : தளபதியாரே ! நம்மை எதிரிகள் சுற்றி வளைத்து விட்டனர்.....
தளபதி : அருமை..... மிக அருமை.... இப்போது நாம் எதிரிகளை சுற்றி சுற்றி எந்த திசையிலும் தாக்கலாம்....


1 comment:

Maximum India said...

Good post about positive thinking. Best wishes

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...