என்னைப் பற்றி....

My photo
Salem, Tamil Nadu, India
சொல்கிறேன்..

07 December, 2008

ஒவ்வொரு மரமும் ஒரு வரம்

ஒரு ஐம்பது ஆண்டு வளர்ந்த மரம் பல லட்சம் ரூபாய் சொத்துக்குச் சமமான நன்மைகளைத் தருகிறது.

ரூ. 5.30 லட்சம் மதிப்புள்ள ஆக்சிஜனை வெளியிடுகிறது.

ரூ. 6.40 லட்சம் மதிப்புள்ள மண் அரிப்பைத் தடுக்கிறது.

ரூ. 10.00 லட்சம் மதிப்புள்ள உணவைத் தருகிறது.

ரூ. 10.30 லட்சம் மதிப்புள்ள காற்று மாசுபாட்டைத் தடுக்கிறது.

ஒரு மரம் தன் வாழ்நாளில் கிரகித்துக் கொள்ளும் கார்பன் டைஆக்சைடின் அளவு 1000 கிலோ.

மரங்களை மனிதர்கள் பல்வேறு வகைகளில் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். அவற்றை அறிந்து கொள்ள நம்மைச் சுற்றிப் பார்த்தால் போதும்.


4 comments:

Maximum India said...

இன்றைய தேதியில் தேவையான பதிவு

மரம் வளர்ப்போம்! நமக்கு நாமே உதவி செய்து கொள்வோம்!

நன்றி.

Advocate Jayarajan said...

Nanri Maximum India....

Bendz said...

Hi,

Wish u merry Xmas and Happy New Year 2009 ;) Advanced wishes ;)

Insurance Agent

Advocate Jayarajan said...

Dear Bendz,

Thanks and same wishes to you.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...