என்னைப் பற்றி....

My photo
Salem, Tamil Nadu, India
சொல்கிறேன்..

06 December, 2010

இந்திய வழக்குரைஞர் பெருமன்றத்தின் நிபந்தனை தளர்வு !


சட்ட மாணவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி !

அதாகப்பட்டது என்னவென்றால்..

அண்மையில் நமது இந்திய வழக்குரைஞர் பெருமன்றம் (Bar Council of India) சட்ட மாணவர்களுக்கு ஒரு சோதனை வைத்தது. அதன்படி சட்டகல்வியில் தேர்ச்சி அடைந்த மாணவர்கள் உடனடியாக 'வக்கீல் தொழில்' பார்க்க முடியாது. அவர்கள் அதற்கு முன்னதாக   'அனைத்திந்திய வழக்குரைஞர்  தேர்வு' (All India Bar Exam)  எழுத வேண்டும். அதிலும் தேர்ச்சி அடைந்த பிறகுதான் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று சட்டத் தொழில் செய்ய முடியும்.

இப்போது இதில் ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்திய வழக்குரைஞர் பெருமன்றம் தனது நிபந்தனையை சற்றே தளர்த்திக் கொண்டுள்ளது. அதன்படி சட்டக் கல்வியில் தேர்ச்சி அடைத்த மாணவர்கள் இந்திய வழக்குரைஞர் பெருமன்றத்தின் தேர்வை எழுது முன்  மாநில வழக்குரைஞர்  பெருமன்றத்திடம்  (State Bar Council) ஒரு பொறுப்பேற்ப்பு கடிதத்தை கொடுத்து விட்டு சட்டத் தொழிலை தொடங்கலாம். நீதிமன்றத்திற்கு சென்று வாதாடலாம் என்பதே அது. இந்திய வழக்குரைஞர் பெருமன்றத்தின் தேர்வில் தேர்ச்சி அடைந்தால்தான் சட்டத் தொழில் ஆற்ற முடியும் என்ற நிபந்தனை இந்த அளவில் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. சட்டத் தொழில் செய்து கொண்டே இந்த தேர்வை எழுதி முடிக்கலாம். இவ்வாறு தொழிலற்ற செல்பவர்கள் வழக்குரைஞர்களுக்கான கருப்பு அங்கியை உடுத்திக் கொள்ளலாம்.

இத்தேர்வு நேற்று நடைபெறுவதாக இருந்தது. தற்போது இது அடுத்த ஆண்டு (2011) மார்ச் 6 -ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்தேர்வுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் கொடுத்த சட்ட மாணவர்கள் நீதிமன்றத்தில் தோன்றி வழக்காட இந்திய வழக்குரைஞர் பெருமன்றம்  அனுமதி கொடுத்துள்ளது.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...