என்னைப் பற்றி....

My photo
Salem, Tamil Nadu, India
சொல்கிறேன்..

11 October, 2011

நுகர்வோருக்கு ஆதரவான முக்கிய தீர்ப்புகள் !

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

1 comment:

வலிபோக்கன் said...

முதல் அறுவைப்பற்றி சில சந்தேகங்கள் உள்ளன.விரிவாக தெரிந்து கொண்டு வினவுகிறேன் நன்றி!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...