என்னைப் பற்றி....

My photo
Salem, Tamil Nadu, India
சொல்கிறேன்..

21 November, 2012

என்று பொருளல்ல....


நான் அமைதியாக இருக்கின்றேன்;
அதனால் எனக்கு சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை என்று பொருளல்ல.

நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது போல் தோற்றமளிக்கின்றேன்;
அதனால் எல்லாம் சரியாகச் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று பொருளல்ல.

நான் வாய்விட்டு சிரிக்கின்றேன்;
அதனால் என்  வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் இல்லை என்று பொருளல்ல.

நான் உன்னை மன்னித்து விட்டேன்;
அதனால் நீ எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று பொருளல்ல.

நான் உன்னுடன் எல்லா நேரமும் இருக்க முடியவில்லை;
அதனால் உன்னை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டேன் என்று பொருளல்ல.

நான் ஒரு வெகுளி;
அதனால் நீ என்னை எளிதில் ஏமாற்றி விடலாம் என்று பொருளல்ல.

நான் கடுமையானவன்;
அதனால் எனக்காக நீ உன்னை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் என்று பொருளல்ல.

நான் உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டவில்லை;
அதனால் எனக்கு உணர்வுகள் இல்லை என்று பொருளல்ல.

நான் உன்னை விரும்புகின்றேன் என்று சொல்லவில்லை;
அதனால் நான் உன்னை வெறுத்துவிட்டேன் என்று பொருளல்ல.

நான் நேர்மையானவன்;
அதனால் நான் வெளிப்படையானவன் என்று பொருளல்ல.

நான் உன்னை போன்றவன் அல்ல;
அதனால் நான் வித்தியாசமானவன் என்று பொருளல்ல.

நான் அனுமதித்து விட்டேன்;
அதனால் நீ அதை துஷ் பிரயோகம் செய்யலாம் என்று பொருளல்ல.

நான் என் பிரச்சனைகளை பேசவில்லை;
அதனால் அவை மறைந்து விட்டதாக பொருளல்ல.

நான் விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றேன்;
அதனால் அதை நீ ஒரு உரிமையாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று பொருளல்ல.

நான் தெரிந்தே தவறிவிட்டேன்;
அதனால் எனக்கு தவறை சரி செய்யத் தெரியவில்லை என்று பொருளல்ல.

நான் எதையும் சொல்லவில்லை;
அதனால் நான் பயப்படுகின்றேன் என்று பொருளல்ல.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...