என்னைப் பற்றி....

My photo
Salem, Tamil Nadu, India
சொல்கிறேன்..

02 February, 2013

ஆரம்பத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாமா?


'ஆரம்பம்' என்ற வார்த்தை எவ்வளவு அழகானது தெரியுமா?

நாம் இன்று வளர்ந்து ஆளாகி விட்டாலும், ஆரம்ப வாழ்வை நினைத்து விட்டால் நெஞ்சம் ஒன்று மகிழும்.. அல்லது அந்த காலத்தில் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோமா என்று நெகிழும்.

மனசுக்கு கஷ்டம் என்றால், ஆரம்ப வாழ்க்கை நினைவுகளில் சிறிது நேரம் மூழ்குவது எப்பொழுதும் ஒரு ரிலாக்ஸ்.

'ஆதி அந்தம்' என்கிறார்கள். அந்தம் பற்றி பேச வேண்டுமென்றால், ஆதி பற்றி தொடாமல் இருக்க முடியாது. 

'அந்த நாள் ஞாபகம் வந்தததே... நண்பனே.. நண்பனே" என்று பாடுகிறார் சிவாஜி கணேசன். "இந்த நாள் அன்று போல் இன்பமாக இல்லையே... நண்பனே.. நண்பனே..." என்று பாடுகிறார் மேஜர் சுந்தர்ராஜன். இந்த இருவரும்  இந்த நாளை ஒத்துக் கொண்டாலும், அந்த நாளை நினைத்துப் பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை. அந்த ஆரம்ப நாள் ஞாபகம் என்றும் இன்பம்.


"பள்ளியை விட்டதும் 
பாதைகள் மாறினோம்;
கடமையும் வந்தது,
கவலையும் வந்தது."

என்று முடிந்து போனதாக நினைவில் இருக்கும் ஆரம்ப வாழ்வின் மதிப்பை உணர்த்தும் வண்ணம் பாடுகிறார் மேஜர்.  இதற்கு சிவாஜி,

"பாசம் என்றும், நேசம் என்றும், 
வீடு என்றும், மனைவி என்றும்,
நூறு சொந்தம் வந்த பின்பும்
தேடுகின்ற அமைதி எங்கே?"

என்று எது வந்தாலும் ஆரம்பத்தில் இருந்த அமைதி, நிம்மதி எங்கே என்று தேடுகிறார்.

நமது வாழ்வில் பசுமையாக உள்ளவை எவை ? ஆரம்ப கால நினைவுகள் மட்டுமே. ஆணாக இருந்தால் பெற்றோரின் நிழலில் வசிக்கும் வரை நினைவுகள் எல்லாம் பசுமை. எனினும் இந்தப் பசுமை, பெண்ணைப் பொறுத்தவரை சற்று வேறுபடுகிறது. ஒரு பெண் திருமணம் முடியும் வரை பெற்றோரின் பசுமையில் இருக்கிறாள். பிறகு கணவனின் பசுமையில் இருக்கிறாள். கணவனுக்குப் பிறகு பிள்ளைகளின் வாழ்வைக் கண்டு மீண்டும் பசுமை பெறுகிறாள். சில விதிவிலக்குகளை இங்கு விட்டு விடுவோம். ஆணுக்கு பெற்றோரின் பசுமை முடிந்த பிறகு சுமை கூடுகிறது. அச்சுமையில் பசுமை தருவது அவனது ஆரம்ப வாழ்வு மட்டுமே.

இது வாழ்வில் என்றால், வழக்குகளிலும் இதே நிலைதான். ஒரு பத்திரத்தை கொண்டு சென்று வங்கியில் கடன் கேட்டால், மூலப் பத்திரம் இருக்கிறதா என்று மேலாளர் கேட்பார். "ஒரு 30 வருசத்துக்கு ஈ.சி. போட்டுக் கொண்டாங்க" என்று கூறுவார். ஒரு பிரச்சனைக்கு விடை காண நீதிமன்றமும், சட்டமும் எதைப் பார்க்கிறது? அதன் ஆரம்ப வரலாற்றை தேடுகிறது. எனவே ஆரம்பத்தை ஆராயாமல், நடுவிலிருந்து எதையும் தீர்மானிக்க முடியாது. ஆரம்பம் எப்போதும் மதிப்புடையது. 

எதையும் ஆரம்ப நினைவுகளைக் கொண்டு ஆரம்பித்துப் பாருங்கள் செல்லும் திசை சரியா என்பது நமக்கும் புரியும், மற்றவர்களுக்கும் தெளிவாகும் அல்லது மற்றவர்களை தெளிவுபடுத்த முடியும் !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...